Länk till Bibelsamtal och gudstjänster via Zoom: https://us04web.zoom.us/j/950260646

Så länge vi inte kan mötas fysiskt som vanligt så har vi bibelsamtal på nätet istället.
Vi använder tjänsten Zoom vilket brukar fungera bra. I nuläget möts vi kl.19 de tisdagar då vi inte haft gudstjänst på söndagen.

Vi bestämmer ett tema eller ett bibelställe inför varje träff så att alla har möjlighet att förbereda sig och komma med egna funderingar i ämnet. Följande teman är planerade:

DatumTema
25 augiBegreppet ”Medmänsklighet”.
Vad är det? Vilka tankar väcker det hos dig? Vad säger Bibeln i ämnet?
Läs gärna Mark 12:29-31, Luk 6:32-32 och Luk 10:25-37 innan.
1 sept Guds vapenrustning i Efesierbrevet 6:10-18.
Vilka tankar väcker texten? Vad är det för strid och var utkämpas den? Vad/vem strider vi mot? Vad/vem strider vi för? Varför använder Paulus just den bilden och hur funkar den för oss?
15 septGuds rike – vad är det? Matteus använder ofta ordet Himmelriket för samma sak. Några texter att förbereda sig med:
Matt 5:1-20, 4:26-34
Mark 10:13-31
Luk 8:1, 9:1-11, 13:18-20, 17:20-21
Joh 3:1-12
22 septVad är underlåtenhetssynd?
13 okt
20 okt
10 novTeodicéproblemet. Hur kan Gud vara både god och allsmäktig, när det finns så mycket ondska och lidande i världen?
17 novAndens gåvor och frukter. Den Helige Ande har på olika sätt inverkan i våra liv. Vi talar ibland om Andens frukter och Andens gåvor. Vad är dessa och hur kan vi se på dem. Vi börjar ett samtal som nog räcker över flera tillfällen. Läs gärna dessa texter innan:
Om Andens frukter: Gal 5:13-26.
Om Andens gåvor: 1 Kor 12:4-11, Rom 12:3-8, Ef 4:11-16.
24 novVad är Tro? Det står om tro i Gamla testamentet. Jesus talade om tro. Paulus talade om tro som en andlig nådegåva. Finns det olika slags tro?
1 decHopp. “Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.” (1 Kor 13:13) Vilken betydelse har hoppet – mellan tron och kärleken?
Teman för höstens ”Bibelsamtal på n’ätet”, tisdagar kl 19-20.

Du ansluter via denna länk: https://us04web.zoom.us/j/950260646 Om du ombeds ange mötes-id (meeting id) så är det: 950 260 646. Du kan ansluta via dator eller en smart telefon. Du kan få ladda ner och installera ett litet program första gången. Det finns knappar för att slå av och på din mikrofon och kamera. Ofta måste man slå på någon av dessa efter start.

Du kan även ringa in på något av dessa nummer:
08 505 397 28
08 446 824 88
08 505 008 28
08 505 008 29
08 505 200 17
Ange sedan mötes-id (950 260 646) och # samt # igen.

Hoppas du vill komma med!
/Tobbe