På grund av coronaepidemin med dess restriktioner så firas inga gudstjänster i Tystbergabygdens olika kyrkor i december. Det gäller såväl Svenska kyrkan som Frikyrkan Tystberga. Istället spelar vi in enklare gudstjänster i förväg som läggs på Frikyrkan Tystbergas YouTube-kanal. Tystbergabygdens församling står för det mesta av innehållet, men Frikyrkan medverkar i vissa gudstjänster och bistår med teknik. Här läggs länkar till gudstjänsterna vartefter de publiceras.