I nuläget är sajten en pastorsblogg för Frikyrkan Tystberga och Trosalundskyrkan.
Välj församling ovan eller se alla blogginlägg.

För att se församlingarnas program m.m.
se trosalundskyrkan.se och frikyrkantystberga.se

Jag ber att de alla ska bli ett så som du, Fader, är i mig och jag i dig.
Låt dem vara i oss så att världen kan tro att du har sänt mig.

Jesus ber för sina lärjungar,
Joh. 17:21 (Nu-Bibeln)