Jag som driver Ekumen.se heter Torbjörn Alesand och är pastor i Frikyrkan Tystberga och Trosalundskyrkan i Trosa. Tanken med sajten är dels att ha en samlad plats för kommunikation med församlingarna jag arbetar i, men också att kunna skriva till en bredare krets av läsare.

Namnet, Ekumen.se, är ett uttryck för det jag kallar den ekumeniska visionen, att kristna från olika traditioner ska kunna leva i andlig gemenskap där man är öppen för att lyssna till och lära av varandra utan att för den skull ge upp den egna särarten.

Jag hoppas kunna uppdatera med nya inlägg varje vecka, eller varje dag så länge covid-19 härjar omkring oss. Med åren har jag dock lärt känna mig själv och misstänker att jag kanske inte kommer att lyckas med den ambitionen…